Skąd wydobywane są kamienie naturalne?

wydobywanie kamienia

Kamienie naturalne od wieków wykorzystywane są w budownictwie i pracach wykończeniowych. Służą również do tworzenia elementów ozdobnych, naczyń, rzeźb. Powstają z nich płytki i kostki, okładziny wewnętrzne i zewnętrzne, fasady, schody, podłogi, ściany, blaty, parapety itp. Elementy kamienne spełniają funkcje użytkowe, ale i dekoracyjne. Poszczególne właściwości kamieni naturalnych w dużej mierze zależą od konkretnego gatunku, niemniej z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że wszystkie cechują się uniwersalnością, ponadczasowym charakterem i trwałością.

Unikalność kamieni naturalnych w dużej mierze wynika z tego, że stanowią one naturalny surowiec. Pochodzą z natury, co w dużej mierze wpływa na ich oryginalność oraz wysoką wartość. Podziwiając piękno i wyjątkowe właściwości użytkowe kamieni naturalnych, warto wiedzieć też, skąd właściwie pochodzą.

Jak powstają kamienie naturalne?

Proces powstawania kamieni jest długotrwały i obejmuje wiele epok geologicznych. W skorupie ziemskiej, pod wpływem temperatury i ciśnienia, różne substancje ulegają zestaleniu i zmieniają się w materiał skalny. Poszczególne skały tworzą budulec o określonych właściwościach.

Różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami kamienia naturalnego ma bezpośredni związek już z procesem powstawania budulca. Przykładowo, granit jest skałą uformowaną przez magmę z co najmniej 20% kwarcu. Skały magmowe powstawały w wyniku stygnięcia przemieszczającej się po powierzchni ziemi magmy. W ten sposób oprócz granitu powstały też bazalty, a są to jedne z najtwardszych i najbardziej odpornych na uszkodzenia mechaniczne gatunki kamieni.

Z kolei wapień to skała, która powstała w wyniku rekrystalizacji minerałów węglanowych, głównie kalcytu lub dolomitu. Są to tzw. skały osadowe, gdyż podlegały procesom osadzania się kolejnych warstw substancji chemicznych, głównie w płytkich morzach. Na przestrzeni wieków dochodziło do zestalania się osadów, w wyniku czego powstały właśnie wapienie, a także piaskowce.

Marmur to skała metamorficzna, czyli przeobrażeniowa. Powstała pod wpływem działania czynników chemicznych i fizycznych, które działały na różne rodzaje skał, prowadząc do zmiany ich struktury.

Skąd pochodzą kamienie naturalne?

Kamienie naturalne pochodzą z całego świata. Praktycznie wszędzie wydobywany jest jakiś rodzaj kamienia, gdyż ten wyjątkowy produkt naturalny stanowi wynik procesów geologicznych, które rozpoczęły się już w początkowych fazach powstawania naszej planety.