Kilka słów o konserwacji zabytków

Zabytki „żyją” wśród nas. Spełniają funkcje estetyczne, historyczne i naukowe. Dlatego konserwacja zabytków jest niezmiernie ważna, by nie utracić powyższych wartości. Do opieki nad zabytkami są przygotowani odpowiednio wykształceni eksperci, którzy z miłości do nauki i sztuki wykonują swój zawód. Dbają oni o kolejne pokolenia, by nie straciły swoich korzeni, tradycji i historii. Zabytki są naszym dziedzictwem kulturowym świadectwem minionych lat. Jesteśmy im winni należny szacunek.

Krajobraz kulturowy

W kręgu konserwatorów zabytków bardzo ważna jest etyka postępowania oraz przestrzegania przepisów prawa. Konserwatorzy muszą stosować się do krajowego programu ochrony zabytków, który bazuje na uniwersalnych zasadach tzw. Karty Weneckiej.  Wg niej zabytek jest traktowany w dwóch wymiarach: materialnym i niematerialnym. Ma być świadectwem historii przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Konserwatorzy powinni wykonywać swoją pracę niezwykle dokładnie i rzetelnie, by nie zniszczyć czy obniżyć wartości oryginału. Muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia i dopilnować wszystkich formalności prawnych. Zachowanie przekazu historycznego jest podstawą w pracach konserwatorskich.

Wiedza i doświadczenie

Dyplomowanym konserwatorem sztuki można zostać na 3 uczelniach w Polsce: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie oprócz Polskich Przedsiębiorstw Konserwacji Zabytków jest wiele prywatnych firm, indywidualnych wykonawców zajmujących się kompleksową renowacją obiektów zabytkowych. Na rynku można znaleźć całą paletę usług konserwatorskich, od zabytków architektonicznych po dzieła sztuki z różnorodnych materiałów. W nowoczesnych laboratoriach naukowo-badawczych prowadzi się skomplikowane analizy, np. co ma wpływ na niszczenie danych materiałów oraz opracowuje się innowacyjne metody konserwatorskie. Wraz z rozwojem technologii pojawiają się coraz to lepsze sposoby na to, by zabytek bezpiecznie przetrwał kolejne lata.